• Sinh viên Đại Học Thương Mại có thể làm gì sau khi tốt nghiệp?

    Đại Học Thương Mại – mộ trong số những trường đại học hàng đầu của Việt Nam đào tạo sinh viên trong các lĩnh vực Quản lý kinh tế, Kế toán, Tài chính – ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử… Kể từ khi thành lập, nhà trường đã cung cấp cho […]