KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG.


  Sáng ngày 03/02/2021, Thay mặt công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam, ông Trương Minh Tâm – Phó Tổng Giám Đốc Công Nghệ và Dịch Vụ Bảo Hiểm đã ra thông báo nội bộ – số 03/OPS/03022021.

  Về việc: Hỗ trợ đặc biệt dành khách hàng liên quan đến dịch bệnh Covid-19

  chương trình hỗ trợ đặc biệt khách hàng

   Chi tiết chương trình hỗ trợ đặc biệt khách hàng gồm có:

  1. Đối tượng áp dụng chương trình Hỗ trợ đặc biệt dành khách hàng

  • Dành cho tất cả các hợp đồng hiện hữu, còn hiệu lực của Dai-ichi.

  • Cụ thể: dành cho Bên Mua Bảo Hiểm; Người Được Bảo Hiểm Chính; Các Người Được Bảo Hiểm Bổ Sung trong các hợp đồng như quy định ở mục trên.

  2. Thời gian hỗ trợ đặc biệt dành khách hàng

  • Từ ngày 03/02/2021 – 30/06/2021, hoặc theo các thông báo tiếp theo của Dai-ichi Life.

  3. Chi tiết quyền lợi hỗ trợ đặc biệt dành khách hàng

  • Trong thời gian hiệu lực, khách hàng không may xác định nhiễm Covid-19, Dai-ichi Life sẽ hỗ trợ đặc biệt dành khách hàng 20.000.000 (hai mươi triệu đồng) / mỗi Người Được Bảo Hiểm.

  Lưu ý: Tất cả các hợp đồng bảo hiểm của Dai-ichi Life, bệnh COVID-19 KHÔNG nằm trong quy định loại trừ. Dai-ichi Life sẽ ưu tiên giải quyết các quyền lợi hỗ trợ đặc biệt dành khách hàng liên quan đến COVID-19 cho khách hàng.


  —✯— Kính chúc quý khách và gia đình đón tết Tân Sửu hạnh phúc, an vui. —✯—