Tư vấn bảo hiểm – Có lẽ nhiều người chỉ coi đây là một việc làm thêm, hoặc có chăng chỉ là một công việc có thể kiếm thêm thu nhập bên cạnh công việc chính của họ. Thế nhưng có khi chính cái việc làm thêm đó lại đem về cho họ một nguồn tài chính khá cao, thậm chí còn nhiều hơn cả mức lương từ công việc chính của họ. tư vấn bảo hiểm

  Vậy tại sao nhiều người lại chưa coi tư vấn bảo hiểm nhân thọ là một ngành nghề để phấn đấu và phát triển sự nghiệp?

  THỰC TRẠNG NGHỀ TƯ VẤN BẢO HIỂM.

  Được đánh giá là một nghề khó và có tỉ lệ đào thải cao, bởi để bắt đầu làm tư vấn bảo hiểm không hề khó, nhưng để làm tốt thì không hề dễ dàng chút nào.

  Hiện nay chỉ cần tham gia lớp đào tạo của doanh nghiệp bảo hiểm khoảng 3 – 5 ngày sau đó thi cấp mã số là các bạn có thể bắt đầu với nghề. Bên cạnh đó, với mức hoa hồng hấp dẫn nên có rất nhiều người trở thành tư vấn viên chỉ với mục đích kiếm thêm thu nhập từ việc khai thác khách hàng ấm, nóng xung quanh mối quan hệ của mình, và rồi sau đó họ nghỉ ngơi luôn.

  Chính bởi mục đích gia tăng thu nhập đó mà một số cô chú, anh, chị đã dần làm mất đi tính chuyên nghiệp của nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Bởi tư vấn bảo hiểm nhân thọ không chỉ dừng lại ở việc bán xong một hợp đồng cho khách hàng là kết thúc.

  TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA VIỆC LÀM THÊM BẢO HIỂM ĐẾN KHÁCH HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG.

  Có rất nhiều trường hợp khách hàng phản hồi lên bộ phận dịch vụ về việc tư vấn viên nghỉ việc, không còn ai chăm sóc hỗ trợ họ xử lý hồ sơ, giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Nguy hại hơn nữa là khách hàng hủy hợp đồng giữa chừng, điều đó ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và thiệt hại cho doanh nghiệp bảo hiểm.

  Nếu tình trạng ấy còn lan rộng, còn tiếp diễn thì tương lai không xa, thị trường bảo hiểm sẽ trở lên méo mó, mất dần đi tính nhân văn của bảo hiểm nhân thọ và các tư vấn viên chuyên nghiệp, đang cố gắng theo đuổi sự nghiệp tư vấn cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

  TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ SỨ MỆNH CỦA DAI-ICHI BẮC TỪ LIÊM.