Tư vấn bảo hiểm – một ngành nghề đang có tốc độ phát triển nhanh và được đánh giá là một trong số những ngành nghề có thu nhập cao trong số những ngành nghề dịch vụ hiện nay. Vậy làm cách nào để trở thành một tư vấn viên bảo hiểm chuyên nghiệp và phát triển được sự nghiệp với một ngành nghề này, và trong quá trình đó sẽ có những khó khăn như thế nào?

    Mức thu nhập hấp dẫn.

    Có thể bạn chưa biết, thu nhập từ nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ đến từ rất nhiều nguồn khác nhau. Nếu vận hành tốt, chúng ta hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu tự do về tài chính cá nhân bằng các nguồn thu nhập thụ động:

    – Từ hoa hồng những năm tiếp theo của, 12% – năm thứ 2, 7% – năm thứ 3; 3% cho những năm tiếp theo. Ước tính trong suốt quá trình tham gia của khách hàng, tư vấn có thể nhận đến 100% hoa hồng.

    – Được hưởng thêm hoa hồng khi vươn lên các vị trí cao (quản lý, trưởng nhóm, trưởng phòng) và nhiều khoản thưởng thi đua vô cùng hấp dẫn khác.

    – Có cơ hội bán thêm, bán chéo, xin lời giới thiệu từ những khách hàng đã tham gia. Và khách hàng sẽ luôn là tài sản của tư vấn sau khi tham gia bảo hiểm với Dai-ichi Việt Nam.